Domain là gì? 

Domain ( hay còn được gọi là tên miền) là tên của một website hoạt động trên internet, đóng vai trò là một địa chỉ vật lý. Nó giống như là địa chỉ nhà hay zip code để giúp các thiết bị định tuyến vệ tinh dẫn đường, một trình duyện cũng cần một tên miền để dẫn đường tới website của bạn.

Tên miền là duy nhất và nó được cấp phát cho chủ thể nào hoàn tất việc đăng ký trước.

domain là gì 

Cấu tạo của tên miền

Tên miền bao gồm nhiều thành phần cấu tạo nên cách nhau bởi dấu chấm (.) ví dụ home.vnn.vn là tên miền máy chủ Web của VDC. Thành phần thứ nhất “home” là tên

của máy chủ, thành phần thứ hai “vnn” thường gọi là tên miền mức hai (second domain name level), thành phần cuối cùng “vn” là tên miền mức cao nhất (top level domain

name).

1/ Tên miền mức cao nhất (Top- level Domain “TLD”) bao gồm các mã quốc gia của các nước tham gia Internet được quy định bằng hai chữ cái theo tiêu chuẩn ISO -3166

như Việt nam là VN, Anh quốc là UK v.v… và các lĩnh vực dùng chung (World Wide Generic Domains).

2/ Tên miền mức hai (Second Level): Đối với các quốc gia nói chung tên miền mức hai này do Tổ chức quản lý mạng của quốc gia đó định nghĩa, có thể định nghĩa khác đi,

nhiều hơn hay ít đi nhưng thông thường các quốc gia vẫn định nghĩa các Lĩnh vực kinh tế, xã hội của mình tương tự như 7 lĩnh vực dùng chung nêu trên.

Ví dụ tại Việt Nam, VNNIC định nghĩa các tên miền cấp 2: com.vn, net.vn, org.vn…

Domain hoạt động như thế nào?

Domain chính là đường tắt đi tới server host website, một domain như một địa chỉ nhà do người dùng tìm thấy bạn qua World Wide Web. Đây chính là lý do chúng tôi. Nếu một domain như một địa chỉ thì server chứa website của bạn giống như một tòa nhà. Khi bạn tạo một trang web nào đó, bạn đặt domain trỏ về server để khi mọi người muốn tìm web của bạn thì họ chỉ cần nhập domain và nó sẽ đưa họ đến đó. Nghĩa thử xem, khi không có domain, khách truy cập phải nhập địa chỉ IP dài và phức tạp của server và họ cũng không thể nào nhớ.

Chẳng hạn: google.com, facebook.com đều là tên miền của những công ty Internet. Domain cũng có thể chuyển hướng – khi người khác truy cập một domain, họ sẽ được đưa đến tên khác. Việc này hữu ích cho việc tạo chiến dịch marketing, microsites hoặc chuyển người dùng đến trang nhất định trên website. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ người dùng gõ sai chính tả hay gõ tắt.

LIÊN HỆ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HotlineZaloEmail