6 yếu tố ảnh hưởng đến chi phí chạy quảng cáo Facebook Ads.

 Sau  đây cùng Minh Khang tìm hiểu 6 yếu tố ảnh hưởng đến chi phí chạy quảng cáo Facebook Ads nhé.   1. Audience – Đối tượng Quảng cáo Facebook được hiển thị dựa trên đối tượng được nhắm đến bao gồm thông tin nhân khẩu học (demographic), sở thích của người dùng (user interests), […]