Những lợi ích của việc thiết kế landing page cho Doanh Nghiệp.

Những lợi ích của việc thiết kế landing page cho Doanh Nghiệp. Trong các chiến dịch quảng cáo trực tuyến, Landing Page là một trang web đơn có nội dung tập trung nhằm dẫn dắt và thuyết phục người đọc thực hiện một mục tiêu chuyển đổi cụ thể. Vai trò của Landing Page trong […]