Một số bước cơ bản để sáng tạo nội dung TikTok và xây dựng kịch bản video viral cũng như tăng trưởng số lượng follower .

  Đây là một số bước cơ bản để sáng tạo nội dung TikTok và xây dựng kịch bản video viral cũng như tăng trưởng số lượng follower cho người mới: 1. Nghiên cứu và hiểu rõ nền tảng TikTok: Hãy tìm hiểu về cách hoạt động của TikTok, các xu hướng và phong cách […]