Các Cách tùy chọn quảng cáo trên Facebook và Các dạng quảng cáo trên Facebook.

Cách tùy chọn quảng cáo trên Facebook có thể được thực hiện theo các cách sau: Tùy chọn quảng cáo dựa trên sở thích và sở trường của bạn: Bạn có thể chọn các sở thích và sở trường của mình để Facebook hiển thị quảng cáo phù hợp. Điều này giúp đảm bảo rằng […]