Google Responsive Search Ads là gì? Cách tạo Google Responsive Search Ads. Cách tối ưu hiệu quả Google Responsive Search Ads.

Google Responsive Search Ads là gì? Google Responsive Search Ads (RSA) là một dạng quảng cáo trên Google Ads cho phép người quảng cáo tạo ra nhiều biến thể của tiêu đề và mô tả quảng cáo. Hệ thống sẽ tự động tạo ra các kết hợp khác nhau từ các tiêu đề và mô […]