Kiểm tra tổng thể website xem có bị ảnh hưởng bởi đợt Google Update hay không?

  Để kiểm tra tổng thể website xem có bị ảnh hưởng bởi đợt Google Update hay không, bạn có thể thực hiện các bước sau: 1. Kiểm tra các thay đổi trong thứ hạng trang web: Sử dụng công cụ Google Search Console để xem các thay đổi trong thứ hạng của trang web. […]