Tìm hiểu Marketing dịch vụ là:

Marketing dịch vụ hay còn có tên tiếng Anh là Service Marketing là các hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người về dịch vụ qua việc mua bán sản phẩm, dịch vụ. Nhiệm vụ của marketing dịch vụ là phát hiện nhu cầu liên quan đến dịch vụ mà người dùng cần, phát triển các dịch vụ đó thông qua việc xác định giá cả, tổ chức kênh cung cấp, thúc đẩy tiêu dùng, thực hiện, kiểm tra và đánh giá kế hoạch marketing là cầu nối giữa người mua và người bán. Người bán hiểu được những nhu cầu đích thực của người mua nhằm thỏa mãn cách tối ưu nhất.

Marketing dịch vụ

Chiến lược marketing dịch vụ hiệu quả

Tổng quan về marketing dịch vụ về chiến lược của mỗi đơn vị đều được xem như bản kế hoạch marketing của doanh nghiệp. Quy trình xây dựng dịch vụ bao gồm các bước sau:

Bước 1: Xác định mục tiêu marketing

Mục tiêu marketing cụ thể như: thương hiệu, doanh số bán hàng, chỉ tiêu tài chính, sản phẩm…Mục tiêu đó phải phục vụ cho kê hoạch chiến lược của công ty, cần cụ thể rõ ràng và đo lường được trong một thời gian cụ thể.

Bước 2: Nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu khách hàng, đối thủ cạnh tranh. Từ đó đánh giá những đặc điểm chủ yếu của thị trường như quy mô, cơ cấu, xu hướng…

Bước 3: Phân khúc thị trường

Phân khúc thị trường được phân theo nhu cầu có thể đo lường được có thể đem lại lợi nhuận và ổn định.

Bước 4: Thị trường mục tiêu

Để đánh giá thị trường mục tiêu có thể sử dụng  DPM ((Directional Policy Matrix)

Bước 5: Xây dựng các chiến lược marketing

Bao gồm các chiến lược nhỏ như: chiến lược giá, chiến lược sản phẩm, chiến lược truyền thông…

Bước 6: Xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện

Kế hoạch triển khai bao gồm: Kế hoạch dự trù bán hàng, kế hoạch truyền thông, kế hoạch tổ chức sản xuất, kế hoạch bán hàng…

Bước 7: Theo dõi và thực hiện kế hoạch từng giai đoạn

Lên kế hoạch đánh giá các quy chuẩn để đánh giá tiến độ, tiếp nhận phản hồi, rút ra bài học và tổ chức điều chỉnh, cải tiến.

LIÊN HỆ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HotlineZaloEmail