Giải pháp AI Voice Banking của FPT.AI cho phép người dùng sử dụng giọng nói để giao dịch và thanh toán qua ứng dụng ngân hàng.

Giải pháp này được tạo ra dựa trên công nghệ học sâu về giọng nói tiếng Việt và đang được tích hợp trên ứng dụng của hai ngân hàng số lớn tại Việt Nam. Công nghệ giao dịch bằng giọng nói AI Voice Banking của FPT.AI cho phép khách hàng thực hiện nhiều giao dịch không cần chạm tay như: chuyển khoản; nạp tiền; khóa, mở khóa thẻ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *