Link bio là gì? Việc tạo link bio trên Canva mang lại nhiều lợi ích cho người dùng như thế nào?

Link bio là gì? Link bio là một liên kết rút gọn được sử dụng để hiển thị trên tiểu sử của các nền tảng mạng xã hội như Instagram, TikTok, Twitter,… Link bio thường chứa các liên kết đến các trang web, tài khoản mạng xã hội khác, hoặc các nội dung khác mà […]